Sắp xếp theo:
4.020.000₫ 5.500.000₫
6.550.000₫ 8.400.000₫
8.200.000₫ 10.100.000₫
8.450.000₫ 9.700.000₫
8.500.000₫ 10.300.000₫
8.600.000₫ 10.400.000₫
8.900.000₫ 10.700.000₫
10.050.000₫ 12.000.000₫
10.500.000₫ 12.400.000₫
10.900.000₫ 12.500.000₫

TỦ MÁT ALASKA LC-733H 450...

LC-733H 450L R600A
11.050.000₫ 13.000.000₫
12.100.000₫ 14.050.000₫
12.600.000₫ 14.500.000₫
17.900.000₫ 19.500.000₫
20.100.000₫ 21.950.000₫
21.900.000₫ 23.500.000₫
25.000.000₫ 26.700.000₫

TỦ MÁT ALASKA SL-14C3 CÔNG...

SL-14C3 R134A 1400L
27.050.000₫ 29.750.000₫

TỦ MÁT ALASKA SL-16C3 CÔNG...

SL-16C3 R134A 1600L
37.350.000₫ 39.500.000₫

TỦ MÁT ALASKA SL-24C4 CÔNG...

SL-24C4 R134A 2400L
64.050.000₫ 65.990.000₫