Sắp xếp theo:
36.100.000₫ 38.800.000₫
32.100.000₫ 35.500.000₫
23.100.000₫ 25.500.000₫
12.700.000₫ 14.500.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU DAIKIN...

FTKC25RVMV/RKC25RVMV
9.490.000₫ 10.990.000₫
13.500.000₫ 14.900.000₫
11.000.000₫ 12.500.000₫
28.700.000₫ 33.400.000₫
21.400.000₫ 24.500.000₫
11.000.000₫ 12.500.000₫
14.990.000₫ 16.990.000₫
15.000.000₫ 17.500.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU DAIKIN...

FTKC35RVMV/RKC35RVMV R32A
11.500.000₫ 12.990.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU DAIKIN...

FTKC50RVMV/RKC50RVMV
18.500.000₫ 19.990.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU DAIKIN...

FTKC60RVMV/RKC60RVMV
24.800.000₫ 26.990.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU DAIKIN...

FTNE25MV1V/RNE25MV1V
7.250.000₫ 8.990.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU DAIKIN...

FTNE35MV1V/RNE35MV1V
9.150.000₫ 10.990.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU DAIKIN...

FTNE50MV1V/RNE50MV1V
14.300.000₫ 16.990.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU DAIKIN...

FTNE60MV1V/RNE60MV1V
19.700.000₫ 22.990.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER...

FTKS25GVMV/RKS25GVMV R410A
10.950.000₫ 11.990.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER...

FTKS35GVMV/RKS35GVMV R410A
12.200.000₫ 13.990.000₫

ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER...

FTKS50GVMV/RKS50GVMV R410A
19.700.000₫ 20.990.000₫