TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HITACHI 605 LIT S700PGV2 GƯƠNG BẠC tồn tại tt

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HITACHI 605 LIT S700PGV2 GƯƠNG BẠC tồn tại tt
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HITACHI 605 LIT S700PGV2 GƯƠNG BẠC tồn tại tt
- 22%
34.600.000₫ 44.400.000₫
Nhà sản xuất HITACHI
Mã sản phẩm R-S700PGV2 GS