TỦ LẠNH SAMSUNG RT22M4032DX/SV DÒNG 2 CỬA DIGITAL INVERTER, DUNG TÍCH 243L tồn tại

TỦ LẠNH SAMSUNG RT22M4032DX/SV DÒNG 2 CỬA DIGITAL INVERTER, DUNG TÍCH 243L tồn tại
TỦ LẠNH SAMSUNG RT22M4032DX/SV DÒNG 2 CỬA DIGITAL INVERTER, DUNG TÍCH 243L tồn tại
TỦ LẠNH SAMSUNG RT22M4032DX/SV DÒNG 2 CỬA DIGITAL INVERTER, DUNG TÍCH 243L tồn tại
TỦ LẠNH SAMSUNG RT22M4032DX/SV DÒNG 2 CỬA DIGITAL INVERTER, DUNG TÍCH 243L tồn tại
- 32%
6.690.000₫ 9.800.000₫
Nhà sản xuất SAMSUNG
Mã sản phẩm RT22M4032DX/SV