TỦ LẠNH HITACHI SIDE BY SIDE 3 CỬA 584 L M700PGV2 ST GƯƠNG BẠC dsg.

TỦ LẠNH HITACHI SIDE BY SIDE 3 CỬA 584 L M700PGV2 ST GƯƠNG BẠC dsg.
TỦ LẠNH HITACHI SIDE BY SIDE 3 CỬA 584 L M700PGV2 ST GƯƠNG BẠC dsg.
TỦ LẠNH HITACHI SIDE BY SIDE 3 CỬA 584 L M700PGV2 ST GƯƠNG BẠC dsg.
TỦ LẠNH HITACHI SIDE BY SIDE 3 CỬA 584 L M700PGV2 ST GƯƠNG BẠC dsg.
- 12%
39.800.000₫ 45.000.000₫
Nhà sản xuất HITACHI
Mã sản phẩm M700PGV2GS