TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH ETB5400B-H INVERTER, DUNG TÍCH 503L, LOẠI 2 CÁNH, NGĂN ĐÁ TRÊN

TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH ETB5400B-H INVERTER, DUNG TÍCH 503L, LOẠI 2 CÁNH, NGĂN ĐÁ TRÊN
TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH ETB5400B-H INVERTER, DUNG TÍCH 503L, LOẠI 2 CÁNH, NGĂN ĐÁ TRÊN
TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH ETB5400B-H INVERTER, DUNG TÍCH 503L, LOẠI 2 CÁNH, NGĂN ĐÁ TRÊN
TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH ETB5400B-H INVERTER, DUNG TÍCH 503L, LOẠI 2 CÁNH, NGĂN ĐÁ TRÊN
Liên hệ
Nhà sản xuất ELECTROLUX
Mã sản phẩm ETB5400B-H