TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH EHE6879A-B INVERTER, DUNG TÍCH 617L, LOẠI 4 CÁNH

TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH EHE6879A-B INVERTER, DUNG TÍCH 617L, LOẠI 4 CÁNH
TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH EHE6879A-B INVERTER, DUNG TÍCH 617L, LOẠI 4 CÁNH
TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH EHE6879A-B INVERTER, DUNG TÍCH 617L, LOẠI 4 CÁNH
TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH EHE6879A-B INVERTER, DUNG TÍCH 617L, LOẠI 4 CÁNH
Liên hệ
Nhà sản xuất ELECTROLUX
Mã sản phẩm EHE6879A-B