TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH EBB2802H-A INVERTER, DUNG TÍCH 250L, LOẠI 2 CÁNH, NGĂN ĐÁ DƯỚI

TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH EBB2802H-A INVERTER, DUNG TÍCH 250L, LOẠI 2 CÁNH, NGĂN ĐÁ DƯỚI
TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH EBB2802H-A INVERTER, DUNG TÍCH 250L, LOẠI 2 CÁNH, NGĂN ĐÁ DƯỚI
TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH EBB2802H-A INVERTER, DUNG TÍCH 250L, LOẠI 2 CÁNH, NGĂN ĐÁ DƯỚI
TỦ LẠNH ELECTROLUX NUTRIFRESH EBB2802H-A INVERTER, DUNG TÍCH 250L, LOẠI 2 CÁNH, NGĂN ĐÁ DƯỚI
Liên hệ
Nhà sản xuất ELECTROLUX
Mã sản phẩm EBB2802H-A