Sắp xếp theo:
3.650.000₫ 6.100.000₫
3.650.000₫ 5.600.000₫
4.050.000₫ 5.900.000₫
4.050.000₫ 6.000.000₫
4.250.000₫ 6.590.000₫
4.250.000₫ 6.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-150 NHÔM 150L R600A
4.400.000₫ 6.200.000₫
4.450.000₫ 6.950.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225HY2 dàn...

VH-225HY2 (Dàn Nhôm) 180L
4.490.000₫ 6.100.000₫
4.520.000₫ 5.890.000₫
4.600.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255HY2 dàn...

VH-255HY2 (Dàn Nhôm) 210L
4.680.000₫ 6.500.000₫
4.750.000₫ 6.700.000₫
4.750.000₫ 6.900.000₫
4.780.000₫ 5.990.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225A2 dàn...

VH-225A2 (Dàn Nhôm) 180L
4.790.000₫ 6.500.000₫
4.800.000₫ 7.900.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH-1599HY Dàn Đồng 100L
4.890.000₫ 6.500.000₫
4.990.000₫ 7.100.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-200 NHÔM R600A 200L
5.000.000₫ 7.200.000₫