Sắp xếp theo:
3.050.000₫ 4.900.000₫
3.350.000₫ 5.150.000₫
3.360.000₫ 4.890.000₫
3.500.000₫ 5.150.000₫
3.630.000₫ 4.890.000₫
3.680.000₫ 4.990.000₫
3.700.000₫ 5.500.000₫
3.700.000₫ 5.600.000₫
3.900.000₫ 4.590.000₫
3.940.000₫ 4.990.000₫
4.100.000₫ 5.900.000₫

Tủ Đông Sanaky Dàn Nhôm...

VH150HY2 (Dàn Nhôm) 100L
4.100.000₫ 5.750.000₫
4.150.000₫ 5.900.000₫
4.190.000₫ 5.990.000₫
4.250.000₫ 6.150.000₫
4.260.000₫ 6.000.000₫
4.260.000₫ 6.900.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225A2 dàn...

VH-225A2 (Dàn Nhôm) 180L
4.300.000₫ 6.500.000₫
4.300.000₫ 6.100.000₫
4.310.000₫ 5.590.000₫
4.360.000₫ 5.990.000₫
4.400.000₫ 6.100.000₫
4.470.000₫ 5.890.000₫
4.490.000₫ 6.250.000₫