Sắp xếp theo:
3.300.000₫ 5.150.000₫
3.350.000₫ 5.150.000₫
3.700.000₫ 5.500.000₫
3.700.000₫ 5.600.000₫
4.100.000₫ 5.900.000₫

Tủ Đông Sanaky Dàn Nhôm...

VH150HY2 (Dàn Nhôm) 100L
4.100.000₫ 5.750.000₫
4.200.000₫ 6.000.000₫
4.250.000₫ 6.150.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225A2 dàn...

VH-225A2 (Dàn Nhôm) 180L
4.300.000₫ 6.500.000₫
4.300.000₫ 6.100.000₫
4.300.000₫ 5.900.000₫
4.400.000₫ 6.100.000₫
4.500.000₫ 6.350.000₫
4.520.000₫ 5.890.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225W2 dàn...

VH-225W2 Dàn Nhôm 170L
4.600.000₫ 6.400.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255A2, dàn...

VH-255A2 (Dàn Nhôm) 210L
4.600.000₫ 6.700.000₫
4.600.000₫ 6.500.000₫
4.600.000₫ 6.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-150 NHÔM 150L R600A
4.600.000₫ 6.200.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225HY2 dàn...

VH-225HY2 (Dàn Nhôm) 180L
4.700.000₫ 6.100.000₫