TỦ ĐÔNG SUMIKURA SKF-500.DI INVERTER, DUNG TÍCH 500L, 2 CHẾ ĐỘ ĐÔNG/MÁT, 2 CÁNH

TỦ ĐÔNG SUMIKURA SKF-500.DI INVERTER, DUNG TÍCH 500L, 2 CHẾ ĐỘ ĐÔNG/MÁT, 2 CÁNH
TỦ ĐÔNG SUMIKURA SKF-500.DI INVERTER, DUNG TÍCH 500L, 2 CHẾ ĐỘ ĐÔNG/MÁT, 2 CÁNH
TỦ ĐÔNG SUMIKURA SKF-500.DI INVERTER, DUNG TÍCH 500L, 2 CHẾ ĐỘ ĐÔNG/MÁT, 2 CÁNH
Liên hệ
Nhà sản xuất Sumikura
Mã sản phẩm SKF-500.DI