TỦ ĐÔNG SUMIKURA SKF-400.DI INVERTER, DUNG TÍCH 400L, 2 CHẾ ĐỘ ĐÔNG/MÁT, 2 CÁNH

TỦ ĐÔNG SUMIKURA SKF-400.DI INVERTER, DUNG TÍCH 400L, 2 CHẾ ĐỘ ĐÔNG/MÁT, 2 CÁNH
TỦ ĐÔNG SUMIKURA SKF-400.DI INVERTER, DUNG TÍCH 400L, 2 CHẾ ĐỘ ĐÔNG/MÁT, 2 CÁNH
TỦ ĐÔNG SUMIKURA SKF-400.DI INVERTER, DUNG TÍCH 400L, 2 CHẾ ĐỘ ĐÔNG/MÁT, 2 CÁNH
Liên hệ
Nhà sản xuất Sumikura
Mã sản phẩm SKF-400.DI