Tủ đông Sanaky VH668HY2 dàn nhôm 1 ngăn đông 2 cánh tồn tại

Tủ đông Sanaky VH668HY2 dàn nhôm 1 ngăn đông 2 cánh tồn tại
Tủ đông Sanaky VH668HY2 dàn nhôm 1 ngăn đông 2 cánh tồn tại
Tủ đông Sanaky VH668HY2 dàn nhôm 1 ngăn đông 2 cánh tồn tại
10.200.000₫
Nhà sản xuất SANAKY
Mã sản phẩm VH668HY2 (Dàn Nhôm) 530L