Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại

Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại
- 6%
15.170.000₫ 16.100.000₫
Nhà sản xuất SANAKY
Mã sản phẩm VH8699HY