Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại

Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-8699HY 1 ngăn đông, 2 cánh tồn tại
- 11%
13.500.000₫ 15.100.000₫
Nhà sản xuất SANAKY
Mã sản phẩm VH-8699HY Dàn Đồng 760L