TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2 DÀN NHÔM, 1 NGĂN ĐÔNG 2 CÁNH CÓ KHÓA MÀU TRẮNG tồn tại

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2 DÀN NHÔM, 1 NGĂN ĐÔNG 2 CÁNH CÓ KHÓA MÀU TRẮNG tồn tại
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2 DÀN NHÔM, 1 NGĂN ĐÔNG 2 CÁNH CÓ KHÓA MÀU TRẮNG tồn tại
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2 DÀN NHÔM, 1 NGĂN ĐÔNG 2 CÁNH CÓ KHÓA MÀU TRẮNG tồn tại
- 20%
6.270.000₫ 7.800.000₫
Nhà sản xuất SANAKY
Mã sản phẩm VH-405A2 (Dàn Nhôm) 320L