Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-1399HY 1 ngăn đông 3 cánh có khóa tồn tại

Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-1399HY 1 ngăn đông 3 cánh có khóa tồn tại
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-1399HY 1 ngăn đông 3 cánh có khóa tồn tại
- 3%
25.140.000₫ 26.000.000₫
Nhà sản xuất SANAKY
Mã sản phẩm VH-1399HY Dàn Đồng 1200L