TỦ ĐÔNG SANAKY INVETER VH-2899W3 DÀN ĐỒNG LOẠI 2 NGĂN ĐÔNG/MÁT tồn tại

TỦ ĐÔNG SANAKY INVETER VH-2899W3 DÀN ĐỒNG LOẠI 2 NGĂN ĐÔNG/MÁT tồn tại
- 22%
6.340.000₫ 8.100.000₫
Nhà sản xuất SANAKY
Mã sản phẩm VH-2899W3 Dàn Đồng 230L