Sắp xếp theo:

Tủ đông Sanaky VH-225W2 dàn...

VH-225W2 Dàn Nhôm 170L
4.600.000₫ 6.400.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255W2 dàn...

VH-255W2 Dàn Nhôm 200L
4.800.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-2299W1 Dàn Đồng 170L
5.000.000₫ 7.050.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285W2 DÀN...

VH-285W2 Dàn Nhôm 230L
5.100.000₫ 7.050.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-2599W1 Dàn Đồng 200L
5.200.000₫ 7.300.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365W2 DÀN...

VH-365W2 Dàn Nhôm 270L
5.300.000₫ 7.500.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH-2299W3 Dàn Đồng 170L
5.400.000₫ 7.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH2899W1 Dàn Đồng 230L
5.500.000₫ 7.400.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405W2 DÀN...

VH-405W2 Dàn Nhôm 300L
5.700.000₫ 9.000.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY INVETER VH-2599W3...

VH-2599W3 Dàn Đồng 200L
5.800.000₫ 7.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH3699W1 Dàn Đồng 270L
6.000.000₫ 7.700.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH4099W1 Dàn Đồng 300L
6.100.000₫ 8.200.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY INVETER VH-2899W3...

VH-2899W3 Dàn Đồng 230L
6.100.000₫ 8.100.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY INVETER VH-3699W3...

VH-3699W3 Dàn Đồng 270L
6.300.000₫ 8.250.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY INVETER VH-4099W3...

VH-4099W3 Dàn Đồng 300L
7.050.000₫ 8.700.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY MẶT KÍNH...

VH-302KW Dàn Nhôm 242L
7.300.000₫ 8.750.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY MẶT KÍNH...

VH-402KW Dàn Nhôm 312L
8.200.000₫ 9.750.000₫
8.700.000₫ 10.100.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-568W2 DÀN...

VH-568W2 Dàn Nhôm 400L
8.700.000₫ 10.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-5699W1 Dàn Đồng 400L
9.200.000₫ 11.400.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-668W1 Dàn...

VH-668W1 Dàn Đồng
10.100.000₫ 11.300.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-668W2 DÀN...

VH-668W2 dàn Nhôm 500L
10.100.000₫ 11.950.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH-5699W3 Dàn Đồng 400L
10.200.000₫ 11.950.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-6699W1 Dàn Đồng 500L
11.100.000₫ 13.200.000₫