Sắp xếp theo:
4.390.000₫ 6.100.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH-1599HY Dàn Đồng 100L
4.590.000₫ 6.990.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255HY2 dàn...

VH-255HY2 (Dàn Nhôm) 210L
4.680.000₫ 6.500.000₫
4.690.000₫ 5.990.000₫
4.690.000₫ 5.990.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225A2 dàn...

VH-225A2 (Dàn Nhôm) 180L
4.690.000₫ 7.590.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255A2, dàn...

VH-255A2 (Dàn Nhôm) 210L
5.140.000₫ 6.700.000₫
5.550.000₫ 6.900.000₫
5.900.000₫ 6.990.000₫
5.970.000₫ 7.300.000₫
6.000.000₫ 7.190.000₫
6.120.000₫ 7.190.000₫
6.190.000₫ 7.790.000₫
6.250.000₫ 7.190.000₫
6.350.000₫ 8.050.000₫
6.490.000₫ 8.090.000₫
6.590.000₫ 8.090.000₫
6.590.000₫ 7.900.000₫
6.590.000₫ 7.990.000₫
6.590.000₫ 7.990.000₫
6.700.000₫ 8.200.000₫
6.770.000₫ 7.990.000₫
6.790.000₫ 7.990.000₫