Sắp xếp theo:

Tủ đông Sanaky VH-225HY2 dàn...

VH-225HY2 (Dàn Nhôm) 180L
4.490.000₫ 6.100.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255HY2 dàn...

VH-255HY2 (Dàn Nhôm) 210L
4.680.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225A2 dàn...

VH-225A2 (Dàn Nhôm) 180L
4.790.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH-1599HY Dàn Đồng 100L
4.890.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255A2, dàn...

VH-255A2 (Dàn Nhôm) 210L
5.140.000₫ 6.700.000₫

Tủ đông Sanaky VH-2599A1 dàn...

VH-2599A1 Dàn Đồng 210L
5.540.000₫ 7.300.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899A1 DÀN...

VH-2899A1 Dàn Đồng 240L
5.840.000₫ 6.960.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH-2599A3...

VH-2599A3 Dàn Đồng 210L
5.990.000₫ 7.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-3699A1 Dàn Đồng 280L
5.990.000₫ 7.500.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2 DÀN...

VH-405A2 (Dàn Nhôm) 320L
6.270.000₫ 7.800.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH...

VH-2899A3 Dàn Đồng 240L
6.340.000₫ 8.050.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-4099A1 Dàn Đồng 320L
6.490.000₫ 8.200.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH...

VH-3699A3 Dàn Đồng 280L
6.690.000₫ 8.200.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH-4099A3...

VH-4099A3 Dàn Đồng 320L
7.150.000₫ 8.500.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3899K DÀN...

VH-3899K Dàn đồng 260L
7.870.000₫ 8.600.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-568HY2 DÀN...

VH-568HY2 (Dàn Nhôm) 430L
9.090.000₫ 10.000.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-482K MẶT...

VH-482K Dàn Nhôm 340L
9.190.000₫ 13.000.000₫

Tủ đông Sanaky VH-5699HY 1...

VH-5699HY Dàn Đồng 430L
9.880.000₫ 11.200.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH-5699HY3 Dàn Đồng 430L
10.780.000₫ 12.250.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-6699HY Dàn Đồng 530L
11.550.000₫ 13.100.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-682K DÀN...

VH-682K Dàn Nhôm 450L
11.840.000₫ 14.000.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH 6699HY3 Dàn Đồng 530L
12.490.000₫ 16.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-8699HY Dàn Đồng 760L
13.500.000₫ 15.100.000₫