Sắp xếp theo:

Tủ Đông Sanaky Dàn Nhôm...

VH150HY2 (Dàn Nhôm) 100L
4.100.000₫ 5.750.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225A2 dàn...

VH-225A2 (Dàn Nhôm) 180L
4.300.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255A2, dàn...

VH-255A2 (Dàn Nhôm) 210L
4.600.000₫ 6.700.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225HY2 dàn...

VH-225HY2 (Dàn Nhôm) 180L
4.700.000₫ 6.100.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH-1599HY Dàn Đồng 100L
4.800.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255HY2 dàn...

VH-255HY2 (Dàn Nhôm) 210L
4.900.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH285A2 dàn...

VH285A2 (Dàn Nhôm) 240L
4.900.000₫ 6.900.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-2299A1 Dàn Đồng 180L
4.900.000₫ 6.900.000₫

Tủ đông Sanaky VH-2599A1 dàn...

VH-2599A1 Dàn Đồng 210L
5.150.000₫ 7.300.000₫

Tủ đông Sanaky VH365A2 dàn...

VH365A2 (Dàn Nhôm) 280L
5.200.000₫ 7.200.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH 2299A3 Dàn Đồng 180L
5.400.000₫ 6.250.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899A1 DÀN...

VH-2899A1 Dàn Đồng 240L
5.550.000₫ 6.960.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2 DÀN...

VH-405A2 (Dàn Nhôm) 320L
5.600.000₫ 7.800.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-3699A1 Dàn Đồng 280L
5.750.000₫ 7.500.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH-2599A3...

VH-2599A3 Dàn Đồng 210L
5.890.000₫ 7.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-4099A1 Dàn Đồng 320L
6.200.000₫ 8.200.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH...

VH-2899A3 Dàn Đồng 240L
6.250.000₫ 8.050.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY MẶT KÍNH...

VH-182K Dàn Nhôm 140L
6.400.000₫ 7.990.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH...

VH-3699A3 Dàn Đồng 280L
6.500.000₫ 8.200.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-282K DÀN...

VH-282K Dàn Nhôm 210L
6.600.000₫ 8.250.000₫

Tủ đông Sanaky VH230HY dàn...

VH230HY (Dàn Nhôm) 230L
6.800.000₫ 8.750.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH-4099A3...

VH-4099A3 Dàn Đồng 320L
6.950.080₫ 8.500.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-302K 1...

VH-302K Dàn Nhôm
7.200.000₫ 9.150.000₫

Tủ đông Mặt Kính Cong...

VH-2899K3 Dàn Đồng 210L
7.600.000₫ 9.250.000₫