Sắp xếp theo:

Tủ đông Sanaky VH-225HY2 dàn...

VH-225HY2 (Dàn Nhôm) 180L
4.490.000₫ 6.100.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255HY2 dàn...

VH-255HY2 (Dàn Nhôm) 210L
4.680.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225A2 dàn...

VH-225A2 (Dàn Nhôm) 180L
4.790.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH-1599HY Dàn Đồng 100L
4.890.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255A2, dàn...

VH-255A2 (Dàn Nhôm) 210L
5.140.000₫ 6.700.000₫

Tủ đông Sanaky VH-2599A1 dàn...

VH-2599A1 Dàn Đồng 210L
5.540.000₫ 7.300.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-2599W1 Dàn Đồng 200L
5.590.000₫ 7.300.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285W2 DÀN...

VH-285W2 Dàn Nhôm 230L
5.640.000₫ 7.050.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365W2 DÀN...

VH-365W2 Dàn Nhôm 270L
5.790.000₫ 7.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-2899W1 Dàn Đồng 230L
5.790.000₫ 7.400.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899A1 DÀN...

VH-2899A1 Dàn Đồng 240L
5.840.000₫ 6.960.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH-2599A3...

VH-2599A3 Dàn Đồng 210L
5.990.000₫ 7.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-3699A1 Dàn Đồng 280L
5.990.000₫ 7.500.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY INVETER VH-2599W3...

VH-2599W3 Dàn Đồng 200L
6.040.000₫ 7.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-3699W1 Dàn Đồng 270L
6.140.000₫ 7.700.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2 DÀN...

VH-405A2 (Dàn Nhôm) 320L
6.270.000₫ 7.800.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY INVETER VH-2899W3...

VH-2899W3 Dàn Đồng 230L
6.340.000₫ 8.100.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH...

VH-2899A3 Dàn Đồng 240L
6.340.000₫ 8.050.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405W2 DÀN...

VH-405W2 Dàn Nhôm 300L
6.380.000₫ 9.000.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-4099A1 Dàn Đồng 320L
6.490.000₫ 8.200.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-4099W1 Dàn Đồng 300L
6.670.000₫ 8.200.000₫

Tủ đông Sanaky Inveter VH...

VH-3699A3 Dàn Đồng 280L
6.690.000₫ 8.200.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY INVETER VH-3699W3...

VH-3699W3 Dàn Đồng 270L
6.840.000₫ 8.250.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY INVETER VH-4099W3...

VH-4099W3 Dàn Đồng 300L
7.090.000₫ 8.700.000₫