Sắp xếp theo:

Tủ Đông Sanaky Dàn Nhôm...

VH150HY2 (Dàn Nhôm) 100L
4.100.000₫ 5.750.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225A2 dàn...

VH-225A2 (Dàn Nhôm) 180L
4.300.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225W2 dàn...

VH-225W2 Dàn Nhôm 170L
4.600.000₫ 6.400.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255A2, dàn...

VH-255A2 (Dàn Nhôm) 210L
4.600.000₫ 6.700.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225HY2 dàn...

VH-225HY2 (Dàn Nhôm) 180L
4.700.000₫ 6.100.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255W2 dàn...

VH-255W2 Dàn Nhôm 200L
4.800.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH-1599HY Dàn Đồng 100L
4.800.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255HY2 dàn...

VH-255HY2 (Dàn Nhôm) 210L
4.900.000₫ 6.500.000₫

Tủ đông Sanaky VH285A2 dàn...

VH285A2 (Dàn Nhôm) 240L
4.900.000₫ 6.900.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-2299A1 Dàn Đồng 180L
4.900.000₫ 6.900.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285W2 DÀN...

VH-285W2 Dàn Nhôm 230L
5.100.000₫ 7.050.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-2299W1 Dàn Đồng 170L
5.150.000₫ 7.050.000₫

Tủ đông Sanaky VH-2599A1 dàn...

VH-2599A1 Dàn Đồng 210L
5.150.000₫ 7.300.000₫

Tủ đông Sanaky VH365A2 dàn...

VH365A2 (Dàn Nhôm) 280L
5.200.000₫ 7.200.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365W2 DÀN...

VH-365W2 Dàn Nhôm 270L
5.300.000₫ 7.500.000₫
5.360.000₫ 8.100.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH-2299W3 Dàn Đồng 170L
5.390.000₫ 7.500.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-2599W1 Dàn Đồng 200L
5.400.000₫ 7.300.000₫

Tủ đông Sanaky Dàn đồng...

VH 2299A3 Dàn Đồng 180L
5.400.000₫ 6.250.000₫
5.520.000₫ 8.490.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899A1 DÀN...

VH-2899A1 Dàn Đồng 240L
5.550.000₫ 6.960.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2 DÀN...

VH-405A2 (Dàn Nhôm) 320L
5.600.000₫ 7.800.000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky...

VH-2899W1 Dàn Đồng 230L
5.700.000₫ 7.400.000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405W2 DÀN...

VH-405W2 Dàn Nhôm 300L
5.700.000₫ 9.000.000₫