Sắp xếp theo:
4.580.000₫ 8.690.000₫
4.880.000₫ 5.990.000₫
4.950.000₫ 6.100.000₫

Tủ đông Sanaky VH-255HY2 dàn...

VH-255HY2 (Dàn Nhôm) 210L
5.050.000₫ 6.500.000₫
5.180.000₫ 6.990.000₫

Tủ đông Sanaky VH-225A2 dàn...

VH-225A2 (Dàn Nhôm) 180L
5.220.000₫ 7.590.000₫
5.380.000₫ 5.990.000₫
5.390.000₫ 6.590.000₫
5.740.000₫ 6.900.000₫
5.750.000₫ 7.190.000₫
5.900.000₫ 6.990.000₫
5.970.000₫ 7.300.000₫
5.990.000₫ 8.050.000₫
6.190.000₫ 7.190.000₫
6.190.000₫ 7.790.000₫
6.190.000₫ 7.890.000₫
6.190.000₫ 7.300.000₫
6.290.000₫ 7.690.000₫
6.380.000₫ 7.990.000₫
6.440.000₫ 8.090.000₫