Tủ đông dàn đồng Sanaky VH2899W1, 2 ngăn đông/mát, 2 cánh

Tủ đông dàn đồng Sanaky VH2899W1, 2 ngăn đông/mát, 2 cánh
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH2899W1, 2 ngăn đông/mát, 2 cánh
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH2899W1, 2 ngăn đông/mát, 2 cánh
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH2899W1, 2 ngăn đông/mát, 2 cánh
Tủ đông dàn đồng Sanaky VH2899W1, 2 ngăn đông/mát, 2 cánh
- 22%
5.800.000₫ 7.400.000₫
Nhà sản xuất SANAKY
Mã sản phẩm VH2899W1 Dàn Đồng 230L