Sắp xếp theo:

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BD-200C ĐỒNG 200L R600A
5.460.000₫ 7.990.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BD-300C ĐỒNG 300L R600A
5.680.000₫ 8.100.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BCD-3068C ĐỒNG R600A 250L
6.200.000₫ 8.400.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BCD-3568C ĐỒNG R600A 350L
6.400.000₫ 8.900.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BCD-4568C ĐỒNG R600A 450L
7.100.000₫ 9.900.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

FCA-3600CI ĐỒNG R600A 350L
7.300.000₫ 9.700.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

FCA-4600CI ĐỒNG R600A 450L INVERTER
8.000.000₫ 10.800.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BCD-5068C ĐỒNG R600A 500L
8.400.000₫ 10.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

SD-401YC ĐỒNG 400L R134A
9.100.000₫ 10.850.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BCD-5568C ĐỒNG R600A 550L
9.400.000₫ 11.950.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

SD-501Y ĐỒNG 500L R134A
10.190.000₫ 11.950.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

HB-550C ĐỒNG 550L
10.680.000₫ 12.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

HB-650C ĐỒNG 650L R134A
11.390.000₫ 14.100.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

HB-950C ĐỒNG R134A 950L
17.280.000₫ 19.890.000₫