Sắp xếp theo:

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-150 NHÔM 150L R600A
4.700.000₫ 6.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-200 NHÔM R600A 200L
5.400.000₫ 7.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-300 NHÔM R600A 300L
5.900.000₫ 7.700.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BD-200C ĐỒNG 200L R600A
6.050.000₫ 7.990.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BD-300C ĐỒNG 300L R600A
6.300.000₫ 8.100.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-400 NHÔM R600A 400L
7.000.000₫ 8.790.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-500N NHÔM 500L R134A
7.800.000₫ 8.900.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

SD-401Y ĐỒNG 400L R134A
8.200.000₫ 9.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BD-400C ĐỒNG 400L R600A
8.200.000₫ 9.690.000₫
8.500.000₫ 9.700.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

SD-401YC ĐỒNG 400L R134A
9.010.000₫ 10.850.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-550N NHÔM R600A 550L
9.600.000₫ 11.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

SD-501Y ĐỒNG 500L R134A
10.150.000₫ 11.950.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-650N NHÔM R134A 650L
10.400.000₫ 12.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

HB-550C ĐỒNG 550L
10.800.000₫ 12.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-890 NHÔM R134A 890L
11.800.000₫ 13.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

HB-650C ĐỒNG 650L R134A
12.400.000₫ 14.100.000₫
15.200.000₫ 18.300.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-950 R134A NHÔM 950L
15.700.000₫ 17.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-12 NHÔM R134A 1200L
17.600.000₫ 19.150.000₫
17.890.000₫ 18.990.000₫
18.100.000₫ 19.790.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

HB-950C ĐỒNG R134A 950L
18.100.000₫ 19.890.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-15 NHÔM R134A 1500L
22.800.000₫ 24.600.000₫