Sắp xếp theo:

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-150 NHÔM 150L R600A
4.400.000₫ 6.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-200 NHÔM R600A 200L
5.000.000₫ 7.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-300 NHÔM R600A 300L
5.300.000₫ 7.700.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BD-200C ĐỒNG 200L R600A
5.460.000₫ 7.990.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

BD-300C ĐỒNG 300L R600A
5.680.000₫ 8.100.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD-400 NHÔM R600A 400L
6.780.000₫ 8.790.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

SD-401Y ĐỒNG 400L R134A
8.250.000₫ 9.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

SD-401YC ĐỒNG 400L R134A
9.100.000₫ 10.850.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-550N NHÔM R600A 550L
9.500.000₫ 11.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-650N NHÔM R134A 650L
10.100.000₫ 12.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

SD-501Y ĐỒNG 500L R134A
10.190.000₫ 11.950.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

HB-550C ĐỒNG 550L
10.680.000₫ 12.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-890 NHÔM R134A 890L
11.300.000₫ 13.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

HB-650C ĐỒNG 650L R134A
11.390.000₫ 14.100.000₫
13.440.000₫ 18.300.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-950 R134A NHÔM 950L
14.900.000₫ 17.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN ĐỒNG...

HB-950C ĐỒNG R134A 950L
17.280.000₫ 19.890.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-12 NHÔM R134A 1200L
20.580.000₫ 24.400.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB-15 NHÔM R134A 1500L
25.390.000₫
29.390.000₫ 34.900.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA CỬA KÍNH...

SDC-950Y 950L R404A
32.590.000₫ 38.800.000₫