QUẠT TRẦN PANASONIC F56-XPG LOẠI 4 CÁNH, CÓ ĐIỀU KHIỂN

QUẠT TRẦN PANASONIC F56-XPG LOẠI 4 CÁNH, CÓ ĐIỀU KHIỂN
- 18%
2.500.000₫ 3.050.000₫
Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm F56-XPG