QUẠT TRẦN PANASONIC F-60TAN CÓ ĐIỀU KHIỂN, 5 CÁNH, MÀU BẠC 84W

QUẠT TRẦN PANASONIC F-60TAN CÓ ĐIỀU KHIỂN, 5 CÁNH, MÀU BẠC 84W
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60TAN CÓ ĐIỀU KHIỂN, 5 CÁNH, MÀU BẠC 84W
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60TAN CÓ ĐIỀU KHIỂN, 5 CÁNH, MÀU BẠC 84W
- 13%
6.150.000₫ 7.050.000₫
Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm F 60TAN