QUẠT TRẦN PANASONIC F56MZG-GO LOẠI 4 CÁNH MÀU VÀNG ÁNH KIM, TY DÀI, ĐIỀU KHIỂN XA, 71W

QUẠT TRẦN PANASONIC F56MZG-GO LOẠI 4 CÁNH MÀU VÀNG ÁNH KIM, TY DÀI, ĐIỀU KHIỂN XA, 71W
QUẠT TRẦN PANASONIC F56MZG-GO LOẠI 4 CÁNH MÀU VÀNG ÁNH KIM, TY DÀI, ĐIỀU KHIỂN XA, 71W
QUẠT TRẦN PANASONIC F56MZG-GO LOẠI 4 CÁNH MÀU VÀNG ÁNH KIM, TY DÀI, ĐIỀU KHIỂN XA, 71W
QUẠT TRẦN PANASONIC F56MZG-GO LOẠI 4 CÁNH MÀU VÀNG ÁNH KIM, TY DÀI, ĐIỀU KHIỂN XA, 71W
- 25%
2.300.000₫ 3.050.000₫
Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm F56MZG-GO