QUẠT TRẦN KDK N56YG 3 CÁNH MÀU ĐỒNG CỔ, KHÔNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

QUẠT TRẦN KDK N56YG 3 CÁNH MÀU ĐỒNG CỔ, KHÔNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
QUẠT TRẦN KDK N56YG 3 CÁNH MÀU ĐỒNG CỔ, KHÔNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
- 38%
1.650.000₫ 2.650.000₫
Nhà sản xuất KDK
Mã sản phẩm N56YG A