QUẠT LỪNG KDK N30NH CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU VÀNG KIM

QUẠT LỪNG KDK N30NH CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU VÀNG KIM
QUẠT LỪNG KDK N30NH CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU VÀNG KIM
QUẠT LỪNG KDK N30NH CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU VÀNG KIM
- 28%
2.750.000₫ 3.800.000₫
Nhà sản xuất KDK
Mã sản phẩm N30NH Y