QUẠT LỪNG KDK N30NH CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU ĐỒNG ÁNH KIM BRONZE

QUẠT LỪNG KDK N30NH CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU ĐỒNG ÁNH KIM BRONZE
QUẠT LỪNG KDK N30NH CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU ĐỒNG ÁNH KIM BRONZE
QUẠT LỪNG KDK N30NH CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU ĐỒNG ÁNH KIM BRONZE
- 32%
2.580.000₫ 3.800.000₫
Nhà sản xuất KDK
Mã sản phẩm N30NH B