QUẠT TẢN KDK SD30X CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU XÁM BẠC

QUẠT TẢN KDK SD30X CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU XÁM BẠC
QUẠT TẢN KDK SD30X CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU XÁM BẠC
QUẠT TẢN KDK SD30X CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU XÁM BẠC
QUẠT TẢN KDK SD30X CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU XÁM BẠC
QUẠT TẢN KDK SD30X CÓ ĐIỀU KHIỂN, MÀU XÁM BẠC
- 32%
2.260.000₫ 3.300.000₫
Nhà sản xuất KDK
Mã sản phẩm SD30X G