LÒ VI SÓNG SHARP DÒNG STEAMWAVE AX-1100VN-R 27 LÍT 28 CHẾ ĐỘ NẤU INVERTER.

LÒ VI SÓNG SHARP DÒNG STEAMWAVE AX-1100VN-R 27 LÍT 28 CHẾ ĐỘ NẤU INVERTER.
LÒ VI SÓNG SHARP DÒNG STEAMWAVE AX-1100VN-R 27 LÍT 28 CHẾ ĐỘ NẤU INVERTER.
LÒ VI SÓNG SHARP DÒNG STEAMWAVE AX-1100VN-R 27 LÍT 28 CHẾ ĐỘ NẤU INVERTER.
LÒ VI SÓNG SHARP DÒNG STEAMWAVE AX-1100VN-R 27 LÍT 28 CHẾ ĐỘ NẤU INVERTER.
LÒ VI SÓNG SHARP DÒNG STEAMWAVE AX-1100VN-R 27 LÍT 28 CHẾ ĐỘ NẤU INVERTER.
LÒ VI SÓNG SHARP DÒNG STEAMWAVE AX-1100VN-R 27 LÍT 28 CHẾ ĐỘ NẤU INVERTER.
- 21%
7.000.000₫ 8.900.000₫
Nhà sản xuất SHARP
Mã sản phẩm AX-1100VN-R