LÒ VI SÓNG DÒNG NƯỚNG ĐIỆN TỬ SHARP R-G274VN-S 11 MỨC CÔNG SUẤT.

LÒ VI SÓNG DÒNG NƯỚNG ĐIỆN TỬ SHARP R-G274VN-S 11 MỨC CÔNG SUẤT.
LÒ VI SÓNG DÒNG NƯỚNG ĐIỆN TỬ SHARP R-G274VN-S 11 MỨC CÔNG SUẤT.
LÒ VI SÓNG DÒNG NƯỚNG ĐIỆN TỬ SHARP R-G274VN-S 11 MỨC CÔNG SUẤT.
- 35%
1.850.000₫ 2.850.000₫
Nhà sản xuất SHARP
Mã sản phẩm R-G274VN-S