LÒ NƯỚNG ĐIỆN SHARP EO-A384RCSV-ST 12 CHỨC NĂNG NƯỚNG, 38 LÍT 1800W.

LÒ NƯỚNG ĐIỆN SHARP EO-A384RCSV-ST 12 CHỨC NĂNG NƯỚNG, 38 LÍT 1800W.
LÒ NƯỚNG ĐIỆN SHARP EO-A384RCSV-ST 12 CHỨC NĂNG NƯỚNG, 38 LÍT 1800W.
LÒ NƯỚNG ĐIỆN SHARP EO-A384RCSV-ST 12 CHỨC NĂNG NƯỚNG, 38 LÍT 1800W.
LÒ NƯỚNG ĐIỆN SHARP EO-A384RCSV-ST 12 CHỨC NĂNG NƯỚNG, 38 LÍT 1800W.
Liên hệ
Nhà sản xuất SHARP
Mã sản phẩm EO-A384RCSV-ST