LÒ NƯỚNG ĐIỆN SHARP EO-A323RCSV-ST 5 CHỨC NĂNG NƯỚNG, 32 LÍT 1500W.

LÒ NƯỚNG ĐIỆN SHARP EO-A323RCSV-ST 5 CHỨC NĂNG NƯỚNG, 32 LÍT 1500W.
LÒ NƯỚNG ĐIỆN SHARP EO-A323RCSV-ST 5 CHỨC NĂNG NƯỚNG, 32 LÍT 1500W.
LÒ NƯỚNG ĐIỆN SHARP EO-A323RCSV-ST 5 CHỨC NĂNG NƯỚNG, 32 LÍT 1500W.
LÒ NƯỚNG ĐIỆN SHARP EO-A323RCSV-ST 5 CHỨC NĂNG NƯỚNG, 32 LÍT 1500W.
Liên hệ
Nhà sản xuất SHARP
Mã sản phẩm EO-A323RCSV-ST
Tags: