ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N24UKH-8 CÔNG SUẤT 24000BTU tt

ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N24UKH-8 CÔNG SUẤT 24000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N24UKH-8 CÔNG SUẤT 24000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N24UKH-8 CÔNG SUẤT 24000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N24UKH-8 CÔNG SUẤT 24000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N24UKH-8 CÔNG SUẤT 24000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N24UKH-8 CÔNG SUẤT 24000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N24UKH-8 CÔNG SUẤT 24000BTU tt
- 8%
19.350.000₫ 20.990.000₫
Nhà sản xuất PANASONIC
Mã sản phẩm CU/CS-N24UKH-8 R32