ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N18UKH-8 CÔNG SUẤT 18000BTU tt

ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N18UKH-8 CÔNG SUẤT 18000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N18UKH-8 CÔNG SUẤT 18000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N18UKH-8 CÔNG SUẤT 18000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N18UKH-8 CÔNG SUẤT 18000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N18UKH-8 CÔNG SUẤT 18000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N18UKH-8 CÔNG SUẤT 18000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N18UKH-8 CÔNG SUẤT 18000BTU tt
- 7%
14.800.000₫ 15.900.000₫
Nhà sản xuất PANASONIC
Mã sản phẩm CU/CS-N18UKH-8 R32