ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N12UKH-8 CÔNG SUẤT 12000BTU tt

ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N12UKH-8 CÔNG SUẤT 12000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N12UKH-8 CÔNG SUẤT 12000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N12UKH-8 CÔNG SUẤT 12000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N12UKH-8 CÔNG SUẤT 12000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N12UKH-8 CÔNG SUẤT 12000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N12UKH-8 CÔNG SUẤT 12000BTU tt
ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU TIÊU CHUẨN CU/CS-N12UKH-8 CÔNG SUẤT 12000BTU tt
- 8%
9.100.000₫ 9.900.000₫
Nhà sản xuất PANASONIC
Mã sản phẩm CU/CS-N12UKH-8 R32