Điều Hòa Mitsubishi Electric MSZ-HL50VA (2 chiều, in vecter,18.000BTU) tồn tại

Điều Hòa Mitsubishi Electric MSZ-HL50VA (2 chiều, in vecter,18.000BTU) tồn tại
Điều Hòa Mitsubishi Electric MSZ-HL50VA (2 chiều, in vecter,18.000BTU) tồn tại
Điều Hòa Mitsubishi Electric MSZ-HL50VA (2 chiều, in vecter,18.000BTU) tồn tại
- 18%
19.590.000₫ 23.878.000₫
Nhà sản xuất Mitsubishi
Mã sản phẩm MSZHL50VA