Sắp xếp theo:
15.200.000₫ 16.900.000₫
16.300.000₫ 16.990.000₫
16.850.000₫ 17.990.000₫
17.800.000₫ 18.900.000₫

Điều hòa tủ đứng Funiki...

FH24 Gas R22 Tủ đứng
17.850.000₫ 19.990.000₫
18.100.000₫ 26.990.000₫
18.800.000₫ 19.900.000₫
23.800.000₫ 25.900.000₫
25.500.000₫ 27.990.000₫

Điều hòa tủ đứng Funiki...

FC50 Gas R410A tủ đứng
32.500.000₫ 34.000.000₫

Điều hòa tủ đứng Funiki...

FH50 Gas R22 tủ đứng
33.500.000₫ 35.500.000₫
61.500.000₫ 62.500.000₫
62.890.000₫ 65.990.000₫