Sắp xếp theo:
5.500.000₫ 6.990.000₫
7.200.000₫ 7.800.000₫
10.150.000₫ 10.950.000₫
12.900.000₫ 13.950.000₫
12.950.000₫ 14.990.000₫
16.300.000₫ 16.990.000₫
17.490.000₫ 18.990.000₫

Điều hòa tủ đứng Funiki...

FH24 Gas R22 Tủ đứng
17.850.000₫ 19.990.000₫
18.800.000₫ 19.900.000₫
20.650.000₫ 21.990.000₫
21.450.000₫ 23.990.000₫
25.500.000₫ 27.990.000₫
28.990.000₫ 30.990.000₫

Điều hòa tủ đứng Funiki...

FH50 Gas R22 tủ đứng
33.500.000₫ 35.500.000₫
36.200.000₫ 37.990.000₫
62.890.000₫ 65.990.000₫