Chảo sâu lòng ELM Red tráng sứ đáy 24cm4460

Chảo sâu lòng ELM Red tráng sứ đáy 24cm4460
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm CELM2354460
Tags: