BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-BG3000CSY 3 LÍT

BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-BG3000CSY 3 LÍT
BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-BG3000CSY 3 LÍT
BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-BG3000CSY 3 LÍT
BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-BG3000CSY 3 LÍT
BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-BG3000CSY 3 LÍT
BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-BG3000CSY 3 LÍT
BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-BG3000CSY 3 LÍT
BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-BG3000CSY 3 LÍT
- 47%
1.700.000₫ 3.200.000₫
Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm NCBG3000CSY