BÌNH NÓNG LẠNH TRỰC TIẾP FERROLI SLIM DIVO SDP 4500W tt

BÌNH NÓNG LẠNH TRỰC TIẾP FERROLI SLIM DIVO SDP 4500W tt
BÌNH NÓNG LẠNH TRỰC TIẾP FERROLI SLIM DIVO SDP 4500W tt
BÌNH NÓNG LẠNH TRỰC TIẾP FERROLI SLIM DIVO SDP 4500W tt
BÌNH NÓNG LẠNH TRỰC TIẾP FERROLI SLIM DIVO SDP 4500W tt
BÌNH NÓNG LẠNH TRỰC TIẾP FERROLI SLIM DIVO SDP 4500W tt
BÌNH NÓNG LẠNH TRỰC TIẾP FERROLI SLIM DIVO SDP 4500W tt
BÌNH NÓNG LẠNH TRỰC TIẾP FERROLI SLIM DIVO SDP 4500W tt
BÌNH NÓNG LẠNH TRỰC TIẾP FERROLI SLIM DIVO SDP 4500W tt
- 25%
2.950.000₫ 3.910.000₫
Nhà sản xuất FERROLI
Mã sản phẩm SLIM DIVO SDP