ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC PHILIPS HD4646/70 1,5 LÍT 2400W

ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC PHILIPS HD4646/70 1,5 LÍT 2400W
ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC PHILIPS HD4646/70 1,5 LÍT 2400W
ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC PHILIPS HD4646/70 1,5 LÍT 2400W
Liên hệ
Nhà sản xuất PHILIPS
Mã sản phẩm HD4646/70